Koksownia “Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej

KoksowniaPrzedmiot kontraktu:
Zabezpieczenia antykorozyjne, przeciwpożarowe oraz powłoki ochronne betonu w obiektach baterii kosowniczej nr 5


Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A.
Realizacja: 2006-2007


Zakres prac:
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych hali remontu wozów gaśniczych, budynku pomostu środkowego, rurociągów oraz blach osłonowych na estakadach
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej budynku pomostu środkowego
- Prace porządkowe po zakończeniu budowy
- Posadzki epoksydowe na poziomie 0,00 m obiektów baterii koksowniczej
- Trudno ścieralne pokrycie wewnętrznej powierzchni bunkrów zasypowych koksu


Inne podobne prace:
- Antykorozja: Bloki ciepłownicze, instalacje odsiarczania spalin (Bielsko-Biała, Tychy, Łaziska, Rybnik, Konin, Bełchatów, Neurath, Eemshaven), hale przemysłowe (Browar Żywiec, Standard Products Bielsko-Biała)
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Isuzu Tychy, Elektrociepłownie EC1, EC2 Bielsko-Biała, Elektrownia Rybnik
- Zbiorniki betonowe: Elektrownia Rybnik, Teksid Bielsko-Biała, Fiat Auto Poland, SUW Sosnowiec – Maczki, SUW Bibiela
- Posadzki epoksydowe: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Łagisza

GaleriaPoczątek budowyMontaż konstrukcji hali
Hala remontu wozów gaśniczych w trakcie montażu, jednocześnie wykonywaliśmy naprawy warstwy podkładowejMalowanie nawierzchniowe
Po zakończeniu montażu wykonano międzywarstwę oraz warstwę nawierzchniową konstrukcji hali z wykorzystaniem technik dostępu linowegoPrace porządkowe
Mycie, odkurzanie i inne prace porządkowe po zakończeniu wszystkich prac wewnątrz haliHala po zakończeniu pracPrace na wysokości
Malowanie nawierzchniowe – konstrukcja budynku pomostu środkowegoKonstrukcja estakady
Na estakadzie wykonano naprawę warsztatowych powłok antykorozyjnych, a następnie przemalowanie 6000 m² blach osłonowych (po ich montażu na estakadzie)Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Kontrola grubości powłoki ogniochronnej Flame Control 173 przed aplikacją poliuretanowej warstwy nawierzchniowej