Komin H = 250 m – Elektrociepłownia EC4 Łódź

Komin H = 250 m - Elektrociepłownia EC4 ŁódźPrzedmiot kontraktu:
Wykonanie powłok chemoodpornych wewenętrznej powierzchni przewodu kominowego i kanału spalin w ramach przystosowania istniejącego komina H=250 m do pracy z nowo wybudowaną instalacją odsiarczania spalin


Zamawiający: Karrena Sp.z o.o.
Realizacja: 2003


Zakres prac:
- Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni przewodu kominowego i kanału spalin (usunięcie zanieczyszczeń po 20 latach eksploatacji)
- Wykonanie badań powierzchni i inwentaryzacji uszkodzeń
- Wykonanie powłok chemoodpornych


Inne podobne prace:
- Kominy – badania i nadzór: Orlen Płock, Elektrownia Rybnik
- Powłoki chemoodporne: Elektrownia Rybnik, oczyszczalnie ścieków – Tychy, Skoczów, Bielsko-Biała, Rafineria Czechowice, ZAK Kędzierzyn-Koźle

GaleriaKomin H=250 m po zakończeniu prac remontowych