Skocznia narciarska “Wielka Krokiew” w Zakopanem

Skocznia narciarskaPrzedmiot kontraktu:
Wykonanie powłok antykorozyjnych i ogniochronnych w ramach przebudowy skoczni narciarskiej na Wielkiej Krokwi w Zakopanem


Zamawiający: Mostostal Zabrze S.A. – Zakład Produkcyjno-Montażowy Czechowice
Realizacja: 2001


Zakres prac:
- Usunięcie starych, zniszczonych powłok malarskich i produktów korozji z konstrukcji trybun i obiektów towarzyszących oraz wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego
- Wykonanie powłok ogniochronnych i antykorozyjnych nowej wieży sędziowskiej


Obiekt znajduje się na terenie parku narodowego. W ramach realizacji kontraktu wykonano zabezpieczenie całości otoczenia przed zanieczyszczeniem, a następnie starannie usunięto wszystkie odpady (m. in. usunięto ręcznie ponad 400 ton zużytego ścierniwa z folii zabezpieczającej podłoże). Zastosowano metodę czyszczenia strumieniowo-sciernego na mokro, aby uniknąć zapylenia otoczenia.
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych trybun było wyjątkowo pracochłonne m. in. z uwagi na ich konstrukcję (kraty podestowe ze stali czarnej, rok produkcji 1962)
Część prac zrealizowano w bardzo trudnych warunkach zimowych bez szkody dla jakości wykoanych powłok antykorozyjnych.


Inne podobne prace:
- Kominy – badania i nadzór: Orlen Płock, Elektrownia Rybnik
- Powłoki chemoodporne: Elektrownia Rybnik, oczyszczalnie ścieków – Tychy, Skoczów, Bielsko-Biała, Rafineria Czechowice, ZAK Kędzierzyn-Koźle

GaleriaTrybuny skoczni po zakończeniu prac antykorozyjnychPodesty na trybunach