Technologie

Od ponad 25 lat wykonujemy usługi związane z czyszczeniem i konserwacją powierzchni oraz aplikacją powłok ochronnych. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 240 różnorodnych kontraktów. Dzięki zgromadzonemu w ten sposób doświadczeniu uzyskaliśmy:

- Zdolność rozwiązywania trudnych problemów technologicznych
- Umiejętność uzyskania wysokiej jakości powłok ochronnych w trudnych warunkach wykonania
- Umiejętność efektywnej współpracy z wieloma innymi firmami wykonawczymi na dużych budowach

Wymienione wyżej umiejętności stanowią główna wartość naszej firmy. Staramy się ciągle je rozwijać, aby sprostać coraz to nowym oczekiwaniom naszych Klientów. Nasza działalność w tym zakresie opiera się na trzech głównych filarach:

1. Nowoczesne i zróżnicowane technologie, materiały i sprzęt.

Zazwyczaj wykonujemy nasze usługi w trudnych warunkach: na dużych budowach , w czynnych zakładach , w warunkach zagrożenia pożarem lub wybuchem, a także na otwartej przestrzeni, gdzie szczególnie istotne są wymagania w zakresie ochrony środowiska. Niektóre powłoki ochronne zabezpieczajace powierzchnię przed szczególnie agresywnymi mediami wymagają bardzo starannego oczyszczenia powierzchni i ścisłej kontroli warunków klimatycznych.
Również samo zabezpieczane podłoże stawia różnorodne wymagania – może ono być bardzo twarde lub bardzo delikatne. Podobnie różne rodzaje zanieczyszczeń (rozpuszczalne lub nierozpuszczalne, twarde lub miękkie, niektóre niewidoczne jak np. sole rozpuszczalne w wodzie) wymagają różnych metod czyszczenia.

W związku z tym staramy się zawsze współpracować z renomowanymi dostawcami materiałów powłokowych i technologii ochrony powierzchni. Szczególnie cenimy sobie kontakty z tymi, którzy nie ograniczają się do samej sprzedaży materiałów lub wyposażenia, lecz udzielają nam wsparcia w postaci pomocy technologicznej, uczestnictwa w kontaktach z Klientami i dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami. Jesteśmy szczególnie wdzięczni takim firmom jak Hempel, MC Bauchemie, Deitermann, Falch – dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy udało się nam wspólnie rozwiązać szereg trudnych problemów.

Ponadto dysponujemy różnorodnym wyposażeniem pozwalającym na wybór właściwej metody działania w każdej sytuacji, w tym między innymi:
- Odkurzacze przemysłowe i agregaty do czyszczenia strumieniowo-sciernego (Quill Falcon) spełniające dyrektywę ATEX (mozliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem)
- Urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego na sucho i na mokro, z możliwością czyszczenia delikatnych powierzchni lub usuwania zniszczonych fragmentów powłoki malarskiej bez naruszania nieuszkodzonych warstw, a także czyszczenia w obiegu zamkniętym
- Wydajne agregaty do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem (np. Falch T5H – 500 bar, gorąca woda)
- Agregaty do czyszczenia suchą parą (możliwość czyszczenia w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, odtłuszczania, usuwania soli rozpuszczalnych w wodzie, likwidacji mikroorganizmów)
- Wysokiej klasy agregaty malarskie do malowania hydrodynamicznego (Graco King 68:1, Wagner, Adal)

U02

2. Personel.

Dysponujemy doświadczonym zespołem pracowników etatowych (część z nich pracuje z nami od 1996 roku), a także grupą sprawdzonych podwykonawców, którzy z powodzeniem współpracowali z naszą firmą m. in. na kontraktach w Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Konin, Nuon Magnum Project w Eemshaven i EC1 w Bielsku-Białej.
Nasi pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP (praca przy urządzeniach elektroenergetycznych – grupa 2), a także inne świadectwa kwalifikacyjne, w tym certyfikaty SCC oraz certyfikaty alpinistów przemysłowych (IRATA lub równoważne).

Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi posiadanych przez nas urządzeń oraz zasad bezpieczeństwa związanych z ich wykorzystaniem. W ramach przygotowania do realizacji kontraktu otrzymują oni komplet instrukcji technologicznych, ocenę ryzyka oraz inne niezbędne dokumenty, których znajomość warunkuje prawidłowe wykonanie prac.

Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia naszym pracownikom wyposażenia umożliwiającego bezpieczną pracę, w tym środków ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości, ochrony przed zapyleniem oraz oddziaływaniem szkodliwych substancji.

U02

3. Kontrola jakości.

Zgodnie z posiadanym przez nas systemem zapewnienia jakości pracownicy nadzoru organizują przebieg prac, nadzorują ich wykonanie i kontrolują jakość na każdym etapie realizacji. Przywiązujemy również dużą wagę do autokontroli dokonywanej przez personel wykonawczy na bieżąco podczas aplikacji.
Nasi pracownicy dysponują przyrządami i wzorcami pozwalającymi na dokonanie pomiaru podstawowych parametrów podłoża i powłoki (czystość i chropowatość powierzchni, warunki klimatyczne, grubość powłoki na mokro i na sucho) i zostali przeszkoleni w zakresie ich stosowania. Dzięki temu mogą oni samodzielnie usunąć usterki lub dopasować parametry urządzeń do czyszczenia lub natrysku bezpośrednio w trakcie pracy.

Autokontrola powoduje radykalne zmniejszenie ilości usterek wykrywanych podczas odbioru, jest też korzystna dla pracowników, ktorzy nie muszą dokonywać poprawek, co w konsekwencji wpływa na wzrost ich wynagrodzenia i komfort pracy.

Nasi pracownicy zostali również przeszkoleni w zakresie wykonywania niektórych specjalistycznych badań powłok ochronnych (pomiary wytrzymałości podłoża, przyczepności powłok, próba elektroiskrowa), dzięki czemu są w stanie samodzielnie wykonać pomiary w miejscach niedostępnych dla nadzoru (np. przy uzyciu technik dostępu linowego). Wykorzystujemy te umiejętności naszych pracowników podczas prac związanych z doradztwem technicznym, okresową kontrolą lub oceną stanu obiektów.

U02