Referencje

Elektrownia Bełchatów – blok 858 MW
Consulting, prace antykorozyjne i porządkowe, posadzki przeciwpoślizgowe
“ZUT Trocki zrealizował kontrakt w profesjonalny sposób, w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W trakcie realizacji prac nie odnotowano żadnych poważnych wypadków.
Doświadczony zespół ZUT Trocki prawidłowo zorganizował prace, a sposób wykonania usług byl w pełni zgodny z wymaganiami kontraktowymi i oczekiwaniami w zakresie jakości i harmonogramu.
Potwierdzamy dobry poziom kooperacji, co upoważnia nas do zarekomendowania ZUT Trocki jako solidnego, godnego zaufania wykonawcę i dobrego partnera w biznesie.”

Thomas Winzer, Alstom Boiler Deutschland GmbH
Jerzy Woszczek, Rafako SA
Elektrownia Rybnik – Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin
Consulting, nadzór i kontrola jakości, prace antykorozyjne, powłoki chemoodporne stali i betonu, posadzki epoksydowe i poliuretanowe, lekkie prace montażowe przy użyciu technik alpinistycznych

Podkreśla się duże doświadczenie firmy w zakresie organizacji prac w trudnych warunkach wykonania, sprawne i terminowe wykonanie zleconych zadań oraz kompleksową i staranną kontrolę jakości. Rozwiązania techniczne zaproponowane przez Pana Adama Trockiego okazały się skuteczne i trwałe.”

Władysław Kubiak, Polimex-Mostostal SA

“Firma Trocki ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia prac w trakcie budowy obiektów energetycznych, wszystkie prace zostały wykonane terminowo, a ich jakość była bardzo wysoka.”

Peter Pichler, Austrian Energy & Environment GmbH

Fiat-GM Powertrain Bielsko-Biała
Czyszczenie palet na 8 liniach montażowych silnika Small Diesel, consulting, wykonanie dokumentacji dla potrzeb systemu jakości TQM
“Zastosowana technologia (obejmująca między innymi czyszczenie parą o niewielkiej wilgotności i wysokim ciśnieniuoraz zastosowanie specjalistycznych środków czyszczących zawierających inhibitory korozji) charakteryzuje się wysoką efektywnością i dokładnością oraz znikoma ilościa odpadów.
Prace prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych i elektronicznych – bez ich zawilgocenia i przegrzewania.
Zakład Usług Technicznych Adama Trockiego wykonał również chronometraż oraz zaprojektował dokumentację prac zgodną z wymaganiami TQM. Mając na uwadze profesjonalane i staranne wykonanie zleconych prac uważamy, że firma Trocki jest przygotowana do realizacji poważnych prac z zakresu czyszczeń”

Andrzej Goliasz, Fiat – GM Powertrain Polska Sp. z o.o.
Centralna Oczyszczalnia ścieków Tychy, Neutralizator Ścieków Fiat Auto Poland Bielsko-Biała, Oczyszczalnia ścieków Teksid Iron Skoczów
Powłoki chemoodporne zbiorników stalowych i betonowych, powłoki odporne na ścieranie

“Podkreśla się staranność przygotowania powierzchni i wysoką jakość wykonanych powłok. Na uznanie zasługuje umiejętność prawidłowego wykonania prac malarskich w trudnych warunkach atmosferycznych, a także działania firmy mające na celu redukcję ilości odpadów i zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac.”

Giancarlo Russo, Fenice Poland Sp. z o.o.
Elektrociepłownia EC1 Bielsko-Biała – Blok ciepłowniczy BC-50
Zabezpieczenia antykorozyjne, chemoodporne, kolorystyka, prace porządkowe, oznakowania – budynki bloku BC-50 wraz z urządzeniami i instalacjami, człon ciepłowniczy, rozdzielnia ciepła, chłodnie wentylatorowe, estakady, przygotowanie wody (SUW, zbiorniki wody surowej) itp.

“Zlecony zakres prac został wykonany terminowo, jakość czyszczenia i powłok dzięki nowoczesnemu sprzętowi i technologii – wysoka. Firma wykazała się sprawną organizacją i zaangażowaniem, fachowym nadzorem i dużą dyspozycyjnościa ludzi i sprzętu. Na podkreślenie zasługuje umiejętność prowadzenia prac wysokościowych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników.”

Ryszard Kamoda, Megadex S.A.


“Całkowita powierzchnia wykonanych powłok antykorozyjnych wynosi ok. 200 tysięcy m² (…)
Dotychczasowe oceny postępu prac dokonywane przez przedstawicieli Inwestora (Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała), Jednostki Wdrożeniowej Projektu, Generalnego Wykonawcy oraz przedstawiciela Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju potwierdzają wysoką jakość wykonywanych powłok antykorozyjnych, terminowość wykonania, a także dobrą organizacje prac i umiejętnośc ich koordynowania z pracą przedsiębirstw budowlanych i montażowych.”

Jan Nowak, Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała

Rafineria Czechowice S.A.
Powłoki antykorozyjne i antystatyczne zbiorników paliw (od 200 do 32 000 m³), antykorozja konstrukcji stalowych i instalacji, renowacja kotłowni zakładowej, prace elewacyjne.

“Na uznanie zasługuje wysoka jakość robót, nowoczesne wyposażenie oraz realizacja prac w sposób nie zakłócający pracy zakładu i zgodny z wymogami ochrony środowiska.
Firma prowadzi ścisłą kontrolę jakościową wykonywanych prac.
Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Zakład Usług Technicznych p. Adam Trockiego innym Zleceniodawcom.”

Marian Dytko, Władysław Matlak – Rafineria Czechowice S.A.

Konsorcjum Alstom/Rafako – blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów

Polimex – Mostostal S.A. – Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik

AE&E – Instalacja Mokrego odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik

Polimex – Mostostal S.A. – bateria koksownicza nr 5 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Fenice Poland Sp. z o.o. – oczyszczalnie ścieków (Fiat Auto Poland Bielsko-Biała, Tychy, Skoczów)

Fiat-GM Powertrain – czyszczenie parą palet na taśmach montażowych silnika Small Diesel

Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni EC4 Łódź

Mostostal Zabrze Oddział Czechowice – Skocznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem i inne kontrakty

Konsorcjum Megadex/Deutsche Babcock – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Łaziska

Rafineria Czechowice – zbiorniki paliw i instalacje technologiczne

Elektrim/Megadex – Blok BC-35 w Elektrociepłowni Tychy

Fortum – Blok BC-35 w Elektrociepłowni Tychy

Megadex S.A. – Blok BC-50 w Elektrociepłowni EC2 Bielsko-Biała Północ

Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała – Blok BC-50 w Elektrociepłowni EC2 Bielsko-Biała Północ