Prace porządkowe

Nasza oferta obejmuje:
- Kompleksowe prace porządkowe po zakończeniu budowy lub remontu budynków i instalacji przemysłowych
- Utrzymanie czystości w obiektach przemysłowych, handlowych, magazynowych
- Utrzymanie czystości maszyn, urządzeń, instalacji, linii produkcyjnych
- Mycie i czyszczenie posadzek, placów, ciągów komunikacyjnych
- Dezynfekcję pomieszczeń, zbiorników, instalacji

Prace porządkowe
Wykonujemy prace porządkowe:
- Na wysokości – z użyciem podnośników, podestów oraz technik dostępu linowego
- W sąsiedztwie czynnych urządzeń i instalacji, bez zakłócania procesów produkcyjnych
- W rejonach szczególnego zagrożenia.

Dysponujemy urządzeniami spełniającymi dyrektywę ATEX pozwalającymi na pracę w obszarach zagrożonych wybuchem, usuwanie pyłów wybuchowych i szkodliwych dla zdrowia.

Na zdjęciu obok – prace porządkowe w kotłowni nowego bloku ciepłowniczego Elektrowni EC1 w Bielsku – Białej po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych.

Roboty towarzyszące
W ramach prac porządkowych możemy równiez wykonać renowację powłok malarskich, oznakowań ciągów komunikacyjnych, oznakowań informacyjnych i BHP

Galeria


Sprzątanie po pracach remontowych

Sprzątanie po pracach remontowych

Usuwanie pyłu węglowego po remoncie rurosuszarek – kocioł 858 MW Elektrownia Bełchatów


Mycie powierzchni

Mycie powierzchni
Usuwanie zanieczyszczeń po budowie i smaru grafitowego – kocioł 858 MW Elektrownia Bełchatów


Sprzątanie bo budowie

Sprzątanie bo budowie
Nowy kocioł ciepłowniczy EC1 Bielsko-Biała


Prace porządkowe na wysokości

Prace porządkowe na wysokości
EC1 Bielsko-Biała