Prace na wysokości

Prace na wysokości to nie tylko malowanie masztów lub kominów. Również wewnątrz budynków wysokości są znaczne (np. blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów – 140 m, bloki F i G w Elektrowni Neurath – 170 m). Jednak zagrożenie występuje na każdej wysokości, również upadek z wysokości 2 – 3 m może się zakończyć tragicznie.
W związku z tym zdecydowana większość prac malarskich wymaga zabezpieczenia przed upadkiem zarówno podczas pracy, jak i podczas dojścia do stanowiska i powrotu w bezpieczne miejsce. W tym celu wykorzystujemy w szerokim zakresie techniki alpinistyczne (obecnie coraz większą popularność zyskuje określenie “techniki dostępu linowego”). Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie, sprzęt i organizacja prac są zgodne ze standardami IRATA.

Upadek z wysokości to nie jedyne zagrożenie podczas pracy na konstrukcjach stalowych. Podczas budowy dużych obiektów jednocześnie pracuje wielu wykonawców na różnych poziomach. Wszelkie działania muszą być tak zorganizowane, aby jedna ekipa nie powodowała zagrożenia dla innej. Wymaga to precyzyjnej koordynacji, doboru odpowiednich metod pracy oraz bardzo dużego doświadczenia personelu.

Nasza firma pracuje na budowach nowych bloków energetycznych, ciepłowniczych i instalacji odsiarczania spalin od 1995 roku, w tym czasie braliśmy udział w 14 budowach, na 8 z nich wykonywaliśmy kompleksowe przygotowanie obiektu do odbioru końcowego (powłoki antykorozyjne, chemoodporne, prace porządkowe, oznakowania itp.)
W całym tym okresie nie odnotowaliśmy ani jednego poważnego wypadku (ostatni zdarzył się w 1998 roku na poziomie podłoża – pracownik schodzący z rusztowania potknął sie i złamał rękę). Jesteśmy więc przekonani, że nasi Klienci mogą mieć do nas zaufanie – nie tylko w zakresie jakości, ale także bezpieczeństwa i organizacji pracy.

prace na wysokości1
Elektrownia Bełchatów – blok 858 MW w trakcie budowy, widok z poziomu + 89,16 m
W trakcie budowy większość podestów i ciągów komunikacyjnych nie jest jeszcze gotowa. Rusztowania są wykorzystywane tylko w niektórych miejscach, głównie w rejonie kotła. Dostęp do konstrukcji stalowej – w 90% przy użyciu technik dostępu linowego (zjazdy, poręczowanie)


Malowanie podkładowe

Malowanie podkładowe (Teksid Iron Skoczów)


Malowanie nawierzchniowe

Malowanie nawierzchniowe (Teksid Iron Skoczów)


Naprawa uszkodzeń

Naprawa uszkodzeń powłok malarskich po montażu (Elektrownia Bełchatów)


Malowanie podestów

Malowanie podestów (Elektrownia Bełchatów)


Szlifowanie

Szlifowanie w celu nadania chropowatości przed wykonaniem zaprawek (Elektrownia Bełchatów)


Asekuracja

Równiez praca na podestach wymaga niezależnej asekuracji (Nuon Magnum Project Eemshaven)