Czyszczenie strumieniowo-ścierne

Tradycyjna nazwa “piaskowanie” nie obejmuje pełnego zakresu tej metody przygotowania powierzchni. Techniki czyszczenia strumieniowo-ściernego są bardzo różnorodne. Zależnie od rodzaju ścierniwa, sposobu jego podawania i prędkości cząsteczek uzyskujemy różne efekty :
- Delikatne czyszczenie podłoża miękkim i drobnym ścierniwem przy niewielkim ciśnieniu (np. czyszczenie kamienia, cegły, tworzyw sztucznych)
- Nadawanie chropowatości powłokom malarskim z materiałów dwuskładnikowych, które przkroczyły okres recoatingu – w celu zwiększenia przyczepności nowej powłoki
- Selektywne usuwanie uszkodzonych warstw malarskich metodą sweepingu (zmiatania ścierniwem)
- Intensywne czyszczenie stali do stopnia czystości Sa 2 1/2 – Sa 3 przed nałożeniem powłok chemoodpornych
- Czyszczenie powierzchni betonu przed nakładaniem powłok malarskich, zapraw i szpachlówek – w celu usunięcia mleczka cementowego i luźnych fragmentów podłoża oraz odsłonięcia ziarna.

Nasza firma dysponuje wiedzą techniczną i wyposażeniem pozwalającym na wykonanie wszystkich wymienionych wyżej operacji zależnie od potrzeb Klienta i warunków wykonania.

Piaskowanie na budowie: garnet jako alternatywa dla piasku i żużla pomiedziowego.
Wyższa jakość przygotowania powierzchni, znacznie mniejsze zapylenie, wyższy komfort pracy, mniejsza ilość odpadów, porównywalne koszty

Parametry techniczne
Ścierniwa wielokrotnego użytku takie jak śrut stalowy czy korund zapewniają najwyższą jakość i komfort pracy oraz niskie koszty jednostkowe. Mogą one być jednak stosowane tylko tam, gdzie jest możliwe zebranie użytego ścierniwa i jego ponowne zużycie po odseparowaniu pyłu – na przykład w komorach śrutowniczych lub zbiornikach.
Na otwartej przestrzeniu stosuje sie zwykle ścierniwa jednokrotnego użytku. Dawniej powszechnie stosowano piasek kwarcowy, ale obecnie można go używać na sucho tylko w zamkniętych pomieszczeniach, na zewnątrz trzeba stosować czyszczenie w płaszczu wodnym, co powoduje powstanie rdzy nalotowej. Ponadto pył powstający w wyniku czyszczenia piaskiem kwarcowym zawiera wolną krzemionkę, która jest szkodliwa dla personelu o ma działanie korozyjne.
Żużel pomiedziowy można stosować na otwartej przestrzeni, ale zapylenie jest tylko nieco mniejsze , a ilość odpadów podobna jak w wypadku piasku kwarcowego (ok. 30 kg/m2 przy czyszczeniu do stopnia Sa 2 1/2).
Nasza firma od 2007 roku wykorzystuje garnet (granat szlachetny almandynowy). Jest on kilkakrotnie droższy od piasku lub zużla, ale jego zużycie jest znacznie mniejsze (10 – 15 kg/m2). Zalety czyszczenia garnetem sa następujące:
- Niewielka ilość odpadów
- Bardzo małe zapylenie
- Wysoka czystość chemiczna
- Ostry profil powierzchni zapewniający wysoką przyczepność powłok.
Łączne koszty wykorzystania garnetu są nieco wyższe niż piasku lub żużla pomiedziowego, jednak z uwagi na inne korzyści (niższe koszty utylizacji, łatwiejsze odpylanie, wyższa jakość i komfort prac) uważamy wykorzystanie tego ścierniwa za najlepsze rozwiązanie – szczególnie w przypadku kosztownych powłok chemoodpornych.

Metody czyszczenia strumieniowo – ściernego stosowane przez naszą firmę

1. Na sucho – w obiegu otwartym lub zamkniętym. Jest to metoda czyszczenia zapewniająca najwyższy stopień oczyszczenia powierzchni, co jest szczególnie ważne w przypadku trudnych warunków eksploatacji powłoki ochronnej.
- Zalety: brak rdzy nalotowej
- Wady: Zapylenie otoczenia
Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho w warunkach budowy wykonuje się przede wszystkim w zamkniętych pomieszczeniach, zbiornikach itp. Nasza firma posiada jednak doświadczenie pozwalające na skuteczne zabezpieczenie otoczenia przed zapyleniem (osłony, dobór odpowiedniego ścierniwa), co pozwala nam na wykonanie tego rodzaju zadań również na otwartej przestrzeni lub w sąsiedztwie pracujących urządzeń.
Przykłady:
- Elektrownia Bełchatów – antykorozja rusztu kotła 858 MW na poziomie +135 m – poniżej pracowało kilkanaście firm; wykonanie powłoki termoodpornej młynów węglowych (8 sztuk, 5800 m2) – po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń kotła
- Elektrownia Łaziska – czyszczenie i malowanie zewnętrznej powierzchni absorberów IOS (w sąsiedztwie prowadzono prace montażowe), zabezpieczenie antykorozyjne elewacji kotłowni i maszynowni (w tym ściana w sąsiedztwie pracujących turbogeneratorów).
2. W płaszczu wodnym – agregat do czyszczenia na sucho wyposażony w dodatkową głowicę wodną zamontowaną na dyszy.
Ta metoda nadaje sie lepiej do czyszczenia betonu, szczególnie nowego lub niezbyt zniszczonego.
- Zalety: Redukcja zapylenia
- Wady: powstaje rdza nalotowa, mokre ścierniwo (szczególnie piasek) przykleja się do powierzchni i trzeba je potem usuwać wodą pod wysokim ciśnieniem.
3. Na mokro – z wykorzystaniem agregatu do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, ścierniwo jest zasysane i dodawane do wody w dyszy wylotowej. Zasada działania – duzo wody, mało ścierniwa (odwrotnie niż przy czyszczeniu w płaszczu wodnym). Metoda ta nadaje się dobrze do czyszczenia mocno zniszczonej powierzchni betonu.
- Zalety: Brak zapylenia; działanie ścierniwa (mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń, nadanie chropowatości) jest wspomagane przez działanie wody (odrywanie i wypłukiwanie pyłu i luźnych fragmentów podłoża).
- Wady: duża ilość wody, znaczna ilość rdzy nalotowej, mniejsza efektywność w porównaniu z metodami 1, 2 i 4
4. Metoda Quill – Falcon – ścierniwo jest wyrzucane z dyszy przy użyciu sprężonego powietrza jak w typowej piaskarce, jednak ścierniwo jest mieszane z wodą wewnątrz agregatu, a nie w dyszy wylotowej. - Zalety: Możliwość precyzyjnego doboru ilości wody, ścierniwa i powietrza – mozliwe zarówno bardzo delikatne, jak i bardzo agresywne czyszczenie; możliwość spłukania i osuszenia powierzchni natychmiast po czyszczeniu; Rdza nalotowa nie występuje lub jest ledwie widoczna. Metoda nadaje się bardzo dobrze do czyszczenia w warunkach zagrożenia wybuchem.
- Wady: Zanieczyszczenie podłoża wodą z zuzytym ścierniwem (choć w mniejszym stopniu niż w innych “mokrych” metodach.
Najlepszym ścierniwem dla metody Quill – Falcon jest garnet (patrz wyżej) – małe zużycie, pył nie przykleja się do powierzchni, można precyzyjnie dobrać granulację.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho


Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho (garnetem)

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho (garnetem)
Wieszaki kotła 858 MW po usunięciu zniszczonej powłoki epoksydowej (Elektrownia Bełchatów)


Selektywne usuwanie warstw

Selektywne usuwanie warstw
Nawierzchnia poliuretanowa zniszczona przez opiłki po pracach montażowych (widoczna u góry) usunięta metodą sweepingu
(Elektrownia Bełchatów)


Ochrona osobista personelu

Ochrona osobista personelu
Pracownik ZUT Trocki zabezpieczony przed pyłem cynkowym podczas usuwania powłoki etylokrzemianowej
(Młyny węglowe – Elektrownia Bełchatów)

Czyszczenie metodą Quill-Falcon

Usuwanie zanieczyszczeń, miejscowych punktów korozji i osłabionych fragmentów powłoki malarskiej bez uszkadzania zdrowej warstwy nawierzchniowej.
Jednocześnie usuwane są sole rozpuszczalne w wodzie, a powierzchnia uzyskuje chropowatość niezbędną dla zapewnienia dobrej przyczepności warstwy renowacyjnej.
Podczas czyszczenia zużywa się ok. 1 litra wody na minutę (10 do 20 razy mniej niż podczas czyszczenia hydrodynamicznego). Ilość ścierniwa jest również znacznie mniejsza niż podczas czyszczenia innymi metodami, dzięki czemu cena czyszczenia jest niższa, a zabezpieczenie otoczenia i utylizacja odpadów – znacznie łatwiejsze.
Dzięki zmieszaniu niewielkiej ilości wody i ścierniwa z dużą ilością powietrza powierzchnia bardzo szybko wysycha, a rdza nalotowa praktycznie nie powstaje.


Czyszczenie miejscowych uszkodzeń mechanicznych

Czyszczenie miejscowych uszkodzeń mechanicznych


Usuwanie osłabionych fragmentów powłoki malarskiej

Usuwanie osłabionych fragmentów powłoki malarskiej

Czyszczenie strumieniowo – ścierne w płaszczu wodnym


Usuwanie mleczka cementowego

Usuwanie mleczka cementowego
Przygotowanie nowego zbiornika betonowego do nałożenia zaprawy chemoodpornej (zbiornik ścieków IMOS – Elektrownia Rybnik)


Usuwanie starych powłok malarskich

Usuwanie starych powłok malarskich
Przygotowanie do reprofilacji kanału przelewowego (zapora wodna Wisła – Czarne)


Oczyszczona powierzchnia betonu

Oczyszczona powierzchnia betonu
Dno zbiornika ścieków po oczyszczeniu metoda piaskowania w płaszczu wodnym (zbiornik ścieków IMOS – Elektrownia Rybnik)