Czyszczenie hydrodynamiczne

Czyszczenie hydrodynamiczne polega na wykorzystaniu strumienia zimnej lub gorącej wody pod wysokim ciśnieniem kierowanej na czyszczoną powierzchnię poprzez specjalne dysze (punktowe, płaskie, wirujące itp.)
Podstawowe zalety tej metody są następujące:
- Woda skutecznie usuwa pył, a także wiele zanieczyszczeń – na przykład soli rozpuszczalnych w wodzie (chlorki, siarczki), które powinny zostać usunięte z powierzchni przed malowaniem, ponieważ mogą się stać źródłem korozji. Gorąca woda usuwa zatłuszczenia powierzchni. Podczas czyszczenia mechanicznego lub czyszczenia strumieniowo-ściernego na sucho nie jest możliwe usunięcie tego rodzaju zanieczyszczeń;
- Na powierzchnię można nanieść środki powierzchniowo czynne wspomagające jej oczyszczanie. Środki te sa następnie usuwane wraz z zanieczyszczeniami strumieniem czystej wody;
- Woda pod ciśnieniem skutecznie usuwa zanieczyszczenia z chropowatych powierzchni (beton, kamień, cegła, tynki itp.)Penetruje szczeliny i odrywa wszelkie osłabione fragmenty podłoża oraz starych warstw malarskich. Pod tym względem czyszczenie hydrodynamiczne ma przewagę nad czyszczeniem mechanicznym lub strumieniowo-ściernym, które działa bardziej agresywnie, lecz powierzchniowo.

Jednak w niektórych przypadkach zbyt duża ilość wody i zbyt wysokie ciśnienie mogą uszkodzić delikatną powierzchnię – na przykład piaskowiec lub cegłę. Dlatego profesjonalna firma zajmujaca się czyszczniem powierzchni musi dysponować różnorodnymi metodami czyszczenia i dobierać je odpowiednio do sytuacji.

Czyszczenie hydrodynamiczne
Niektóre zastosowania czyszczenia hydrodynamicznego:
1. Mycie niskociśnieniowe (do ok. 340 bar)
- Usuwanie pyłu, błota i innych słabo przylegających zanieczyszczeń
- Odtłuszczanie
- Usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie
- Czyszczenie elewacji, podmurówek, dachów, pomalowanych konstrukcji betonowych – bez uszkadzania podłoża
2. Mycie wysokociśnieniowe (340 – 700 bar)
- Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu
- Przygotowanie uszkodzonej powierzchni betonu do reprofilacji (po wstępnym odkuciu luźnych fragmentów)
- Usuwanie osłabionych fragmentów powłok malarskich oraz luźnych produktów korozji
- Czyszczenie z zaprawy – rusztowania, maszyny budowlane itp.
- Czyszczenie nawierzchni parkingów, chodników, placów
3. Czyszczenie wysokociśnieniowe (700 – 1700 bar)
- Czyszczenie konstrukcji stalowych, usuwanie starych powłok i silnie przyczepnych produktów korozji
- Usuwanie oznakowań dróg, śladów gumy na pasach startowych lotnisk
4. Czyszczenie pod bardzo wysokim ciśnieniem (ponad 1700 bar)
- Usuwanie grubych, silnie przyczepnych powłok ochronnych
- Cięcie betonu, prace rozbiórkowe
- Dokładne czyszczenie powierzchni stali


Czyszczenie hydrodynamiczne

Mycie wysokociśnieniowe powierzchni betonu
Usuwanie pyłu po czyszczeniu strumieniowo-ściernym – zbiornik ścieków IMOS Elektrownia Rybnik


Czyszczenie hydrodynamiczne

Czyszczenie zbiornika filtracyjnego wody pitnej
Stacja Uzdatniania Wody Bibiela


Czyszczenie hydrodynamiczne

Oczyszczona powierzchnia betonu i zbrojenie przed reprofilacją
Zbiornik filtracyjny wody pitnej – Stacja Uzdatniania Wody Sosnowiec – Maczki (agregat Falch T5H, 500 bar)

Nasza firma wykorzystuje agregat wysokociśnieniowy Falch T5H (500 bar, gorąca woda). Był on przez nas używany między innymi do czyszczenia zewnętrznych powierzchni ponad 20 zbiorników w Rafinerii Czechowice (w tym 2 zbiorniki o pojemności 32 000 m³) w warunkach zagrożenia wybuchem, a także do oczyszczenia wewnętrznej powierzchni stalowego przewodu kominowego o wysokości 250 m w Elektrociepłowni EC4 Łódź w celu usunięcia związków siarki nagromadzonych w ciągu 20 lat eksploatacji przed aplikacją nowej powłoki chemoodpornej.
Agregat ten wykorzystujemy również do przygotowania powierzchni konstrukcji betonowych przed reprofilacją (w połączeniu z innymi metodami czyszczenia – system dodawania scierniwa, system Quill-Falcon).
Dysponujemy także mniejszymi urządzeniami firm Kärcher i Ehrle (do 300 bar), ktore wykorzystujemy do mycia konstrukcji stalowych i betonowych, elewacji i innych powierzchni.


Czyszczenie hydrodynamiczne

Kanał przelewowy w trakcie czyszczenia hydrodynamicznego
Usuwanie pyłu po czyszczeniu strumieniowo-ściernym – zbiornik ścieków IMOS Elektrownia Rybnik


Czyszczenie hydrodynamiczne

Agregat Falch T5H
Zapora wodna Wisła – Czarne


Czyszczenie hydrodynamiczne

Czyszczenie betonowej konstrukcji mostu przed reprofilacją
Most drogowy na rzece Sole w Kętach – Podlesiu