Usługi

W ramach naszej działalności wykonujemy:

- Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, zbiorników, instalacji i urządzeń przemysłowych. Wykonujemy powłoki antykorozyjne odporne na oddziaływanie atmosfery przemysłowej, promieniowanie UV, wysokie temperatury, kondensację, zanurzenie , korozję biologiczną i wiele innych rodzajów szkodliwych czynników;

- Powłoki chemoodporne zbiorników i instalacji. Zabezpieczamy m. in. zbiorniki agresywnych chemikaliów (np. kwas siarkowy, perhydrol, roztwory używane w neutralizatorach ścieków przemysłowych), przewody kominowe i kanały spalin w instalacjach odsiarczania, zbiorniki paliw, biomasy i innych agresywnych mediów;

- Zabezpieczenia ogniochronne (farby pęczniejące, masy natryskowe, zabezpieczenia przepustów).

- Powłoki stali i betonu o właściwościach specjalnych – przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie, trwale elastyczne, powłoki i posadzki antystatyczne, powłoki zastępujące ceramikę (bardzo wysoka gładkość, łatwość odkażania) i wiele innych;

- Naprawy powierzchni stalowych i betonowych – uzupełnianie wżerów, naprawa ubytków, rys i pęknięć, szpachlowanie, zaprawy chemoodporne, trudno ścieralne, elastyczne uszczelnienia, likwidacja przecieków;

- Czyszczenie różnorodnych powierzchni – od mocno zanieczyszczonych instalacji przemysłowych do delikatnych powierzchni obiektów zabytkowych.

- Kompleksowe prace porządkowe (odkurzanie, mycie itp.) po zakończeniu budowy lub podczas eksploatacji obiektów. Zakres wykonywanych przez nas prac porządkowych obejmuje wrażliwe urządzenia i instalacje (w tym instalacje elektryczne i elektroniczne), prace na wysokości, usuwanie szkodliwych i wybuchowych pyłów, prace w warunkach zagrożenia wybuchem lub pożarem, prace w zakładach przemysłu spożywczego, odkażanie powierzchni;

- Doradztwo techniczne, nadzór, kontrola jakości, badania i ekspertyzy, opracowanie dokumentacji (w języku polskim lub angielskim). Dysponujemy środkami technicznymi pozwalającymi na wykonanie inwentaryzacji i badań na obiektach wysokich i trudno dostępnych. Wykonujemy dokumentację fotograficzną i filmową.

W zakładkach do niniejszej strony znajdziecie Państwo bliższe informacje o podstawowych rodzajach wykonywanych przez nas usług.

U02

Wybrane realizacje:
Antykorozja – nowe obiekty

- Bloki energetyczne i ciepłownicze:
Elektrociepłownie EC1 i EC2 Bielsko-Biała, EC Tychy, EC Częstochowa, Elektrownia Konin, Elektrownia Bełchatów, Nuon Magnum Project Eemshaven, Kraftwerk Neurath

- Instalacje odsiarczania spalin:
Elektrownia Łaziska, Elektrownia Rybnik

- Konstrukcje stalowe hal i innych budynków:
Koksownia “Przyjaźń”, przejście graniczne w Zwardoniu, Supermarket Leroy-Merlin w Bielsku-Białej, browar Tychy, Browar Żywiec, Standard Products Bielsko-Biała, konstrukcje dla prywatnych inwestorów

- Antykorozja w warunkach warsztatowych (na terenie własnego zaplecza oraz w wytwórniach konstrukcji stalowych): konstrukcje, rurociągi, kanały, zbiorniki – dla fabryk Audi w Ingolstadt oraz Smart w Grazu, Elektrociepłowni EC1 i EC2 w Bielsku-Białej, Elektrowni Rybnik, Centrum Biznesu w Katowicach, Browaru w Tychach, Faurecia Wałbrzych, supermarketu Ahold w Sosnowcu, stadionu w Bielsku-Białej, KGHM Głogów, kolejki linowej w Krynicy

Antykorozja – remonty

- Hale produkcyjne i inne budynki:
Huta Szkła Okienne go w Sandomierzu (obecnie Pilkington Polska), Elektrownia Zabrze, Elektrownia Łaziska, Andoria Andrychów, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, EC2 Bielsko-Biała, Rafineria Czechowice, Kuźnia Skoczów, Browar Tychy

- Rurociągi, zbiorniki, estakady, instalacje technologiczne:
EC2 Bielsko-Biała, Rafineria Czechowice, Teksid Skoczów, Śląska magistrala wody pitnej (Mikołów)

- Suwnice, zwałowarki i inne urządzenia:
FUD Mińsk Mazowiecki, Fiat Tychy, EC1 i EC2 Bielsko-Biała, Huta Szkła Okiennego Sandomierz

- Inne obiekty:
Skocznia narciarska na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, wyciąg krzesełkowy w Białce Tatrzańskiej, wyciągi orczykowe dla prywatnych inwestorów

Konstrukcje mostów drogowych:
Kęty-Podlesie, Wadowice, Sosnowiec

Powłoki chemoodporne

- Zbiorniki paliw:
Rafineria Czechowice – benzyna, olej, EC1 Bielsko-Biała – olej (w tym powłoki antyelektrostatyczne oraz zewnętrzne powłoki zbiorników)

- Zbiorniki chemikaliów :
Elektrownia Rybnik (biomasa), EC2 Bielsko-Biała (odgazowywacz 105ºC), neutralizatory ścieków przemysłowych (Fiat Auto Poland Bielsko-Biała, Teksid Skoczów, Teksid Bielsko-Biała – ścieki przemysłowe, kwas siarkowy, perhydrol, roztwór Fentona), Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tychach (komory wielofunkcyjne)

- Instalacje odsiarczania spalin :
EC4 Łódź (powłoka przewodu kominowego H=250 m oraz kanału spalin), Elektrownia Łaziska, Elektrownia Rybnik (urządzenia technologiczne, zbiorniki)

- Zbiorniki wody surowej i filtrowanej :
ZAK Kędzierzyn-Koźle, EC1 i EC2 Bielsko-Biała

- Kadzie fermentacyjne piwa :
Browar Cieszyn

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

- ISUZU Tychy – konstrukcja biurowca

-Koksownia “Przyjaźń” – budynek pomostu środkowego, rozdzielnie elektryczne

- Elektrownia Łaziska – budynek urządzeń elektrycznych

- EC2 Bielsko-Biała, Elektrownia Rybnik – pomieszczenia rozdzielni elektrycznych

Konstrukcje betonowe

- Zbiorniki betonowe, tace bezpieczeństwa pod zbiornikami chemikaliów:
Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (ścieki przemysłowe, chemikalia), Stacje Uzdatniania Wody Sosnowiec-Maczki, Bibiela (woda pitna), Elektrownia Rybnik (ścieki z IMOS)

- Zapora wodna Wisła-Czarne (kanał przelewowy)

- Konstrukcje mostowe : Kęty, Wadowice

- Chłodnie wentylatorowe: Fiat Auto Poland Bielsko-Biała

- Bunkry zasypowe koksu (pokrycie zaprawą trudno ścieralną): Koksownia “Przyjaźń”

Posadzki

- Zaprawy chemoodporne:
Elektrownia Rybnik – magazyn gipsu IMOS

- Posadzki epoksydowe i poliuretanowe:
Elektrownia Rybnik, Elektrownia Łagisza, EC Częstochowa, Koksownia “Przyjaźń”

- Posadzki antyelektrostatyczne:
Elektrownia Rybnik, fabryka mebli “Mebloexpo”

- Posadzki przeciwpoślizgowe:
Elektrownia Bełchatów – blok 858 MW (bandaże kotła)

Czyszczenie powierzchni

- Konstrukcje stalowe:
Przewód kominowy H=250 m w Elektrocieplowni EC4 Łódź, zbiorniki paliw i estakady technologiczne w Rafinerii Czechowice, konstrukcja wieży szybowej nr 1 w KWK “Piast” (czyszczenie hydrodynamiczne – 500 bar, gorąca woda), konstrukcje kotłów gazowych w Eemshaven (czyszczenie hydrodynamiczne, chemiczne oraz metodą Quill-Falcon – usuwanie soli, piasku i zanieczyszczeń po budowie z konstrukcji nadmorskiej)

- Blachy powlekane na elewacjach i kanałach spalin:
Elektrownia Łaziska (24 000 m² – usuwanie rdzawych śladów po opiłkach i innych zanieczyszczeń po budowie bez uszkadzania powłoki malarskiej), EC2 Bielsko-Biała (elewacje budynku głównego, pomost nawęglania)

- Cysterny kolejowe:
Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Czechowicach-Dziedzicach

- Powierzchnie betonowe:
Rafineria Czechowice, Elektrownia Rybnik, SUW Sosnowiec-Maczki

- Piaskowiec, granit, cegła:
Dolna stacja kolejki linowej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej, piwnice Browaru w Żywcu, podmurówki dla prywatnych inwestorów

- Linie montażowe silnika Small Diesel dla Fiat-GM Powertrain (czyszczenie parą)

- Zbiorniki wody filtrowanej – Stacja Uzdatniania Wody ZAK Kędzierzyn (czyszczenie parą w celu likwidacji mikroorganizmów)

Prace porządkowe

- EC Tychy, Elektrownia Łaziska, Elcho Chorzów, Elektrownia Rybnik, Elektrownia Konin, EC Częstochowa, Elektrownia Bełchatów: kompleksowe prace porządkowe (odkurzanie, mycie, czyszczenie parą) po zakończeniu budowy oraz utrzymanie czystości podczas rozruchu instalacji

- EC2 Bielsko-Biała blok BC-50:
Kompleksowe prace porządkowe po zakończeniu budowy w 1997 roku, a następnie sprzątanie budynku kotłowni corocznie do 2006 r.

Doradztwo techniczne i nadzór

- Powłoka chemoodporna komina H=160 m – Orlen Płock:
Opiniowanie projektu i umów z podwykonawcami, nadzór nad realizacją prac, doradztwo techniczne

- Elektrownia Bełchatów – budowa bloku 858 MW:
Doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i instalacji, badania powłok malarskich wykonanych przez dostawców instalacji i urządzeń, badania powłok gumowych w absorberach IOS

- Elektrownia Rybnik – budowa IMOS:
Doradztwo podczas przetargu na dostawę materiałów malarskich oraz podczas realizacji prac, ekspertyza powłoki chemoodpornej komina H=120 m, nadzór podczas usuwania wad powłoki przez wykonawcę, kontrola powłoki gumowej oraz dysz zraszaczy w absorberach w trakcie okresu gwarancyjnego

Bliższy opis wybranych prac zrealizowanych przez naszą firmę wraz z galeriami zdjęć znajduje się w sekcji “Kontrakty”.