Kontrakty – Antykorozja

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

EC1-BB
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe – budowa bloku nr 5 w Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej (2012 – 2013).

Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska, Polimex – Mostostal S.A., Mostostal Kraków.

Zakres prac:
Prace antykorozyjne – warsztatowe i na budowie, przygotowanie bloku do odbioru końcowego (roboty porządkowe, oznakowania itp.)

WIĘCEJ

Belchatów
Kompleksowe prace antykorozyjne, porządkowe oraz doradztwo i badania – budowa bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów (2010 – 2013).

Zamawiający: Alstom, Rafako, Polimex – Mostostal S.A., Remak.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji, badania powłok malarskich i gumowych (absorbery), posadzki przeciwpoślizgowe, prace porządkowe, doradztwo techniczne itd.

WIĘCEJ

Eemshaven
Naprawa powłok antykorozyjnych 2 kotłów gazowych 400 MW – Nuon Magnum Project Eemshaven / Holandia (2013).

Zamawiający: Cortech (Austria)
Gen. Wykonawca: Mitsubishi

Zakres prac:
Oczyszczenie powierzchni z soli morskiej i zanieczyszczeń po budowie, uzupełnienie podkładu, malowanie nawierzchniowe – kotły B20 i B30 (po ok. 50%).

WIĘCEJ

Konin
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne i prace porządkowe – budowa bloku energetycznego z kotłem fluidalnym K9 w Elektrowni Konin (2012).

Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń, rurociągów, oznakowania, prace porządkowe.

WIĘCEJ

Neurath
Zabezpieczenie antykorozyjne, odkurzanie i mycie konstrukcji stalowej wybranych obszarów bloku G – Elektrownia Neurath / Niemcy (2011).

Zamawiający: Konsorcjum Alstom/Hitachi.

Zakres prac:
Odkurzanie i mycie konstrukcji, płaszcza termoizolacji, urządzeń, naprawa powłoki antykorozyjnej stalowej konstrukcji nośnej budynku.

WIĘCEJ

Rybnik
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe, powłoki chemoodporne betonu – Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik (2007 – 2009).

Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A., AE&E (Austria).

Zakres prac:
Dobór systemów malarskich, nadzór, ekspertyzy, antykorozja stali, posadzki i zaprawy chemoodporne, prace porządkowe, oznakowania itd.

WIĘCEJ

Koksownia
Zabezpieczenia antykorozyjne, ogniochronne, posadzki epoksydowe, powłoki trudnościeralne – bateria koksownicza nr 5 w Koksowni Przyjaźń (2006 – 2007).

Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A., Plastbud.

Zakres prac: Antykorozja konstrukcji stalowych, rurociągów, blach lekkiej obudowy, zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji pomostu środkowego, posadzki epoksydowe, powłoka trudno ścieralna w bunkrach zasypowych koksu.

WIĘCEJ

Lódz
Powłoka chemoodporna wewnętrznej powierzchni przewodu spalin w kominie H = 250 m – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni EC4 Łódź (2003).

Zamawiający: Karrena Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne przewodu kominowego i kanału spalin (po 20 latach eksploatacji), badanie powierzchni, wykonanie powłoki chemoodpornej.

WIĘCEJ

Skocznia
Zabezpieczenie antykorozyjne trybun i wieży sędziowskiej , powłoki ogniochronne – skocznia narciarska na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (2001).

Zamawiający: Mostostal Zabrze SA – Zakład Prod. – Montażowy Czechowice.

Zakres prac:
Piaskowanie na mokro, wykonanie powłok antykorozyjnych trybun i nowej wieży sędziowskiej, zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji nośnej wieży.

WIĘCEJ

Skoczów
Zabezpieczenie antykorozyjne wieżowego zbiornika wody H = 50 m – Teksid Iron Skoczów (2005).

Zamawiający: Mostostal Zabrze SA – Zakład Prod. – Montażowy Czechowice.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne , miejscowe piaskowanie, wykonanie powłoki antykorozyjnej .

WIĘCEJ

Tychy
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne, prace porządkowe – budowa bloku BC-35 w Elektrociepłowni Tychy (1998 – 2000).

Zamawiający: Elektrim – Megadex, Fortum, Kvaerner, Energomontaż Zachód Opole.

Zakres prac:
Antykorozja konstrukcji stalowych, urządzeń, instalacji, prace porządkowe, oznakowania.

WIĘCEJ

Laziska
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne, prace porządkowe – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Łaziska (1998 – 2000).

Zamawiający: Elektrim – Megadex.

Zakres prac:
Antykorozja konstrukcji stalowych, zbiorników, urządzeń, instalacji, prace porządkowe, czyszczenie blach elewacyjnych i kanałów spalin.

WIĘCEJ

Kety
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, reprofilacja konstrukcji betonowej – most drogowy L = 200 m w Kętach – Podlesiu (2007).

Zamawiający: Mostbud sp. z o.o.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej płyty drogowej, czyszczenie, reprofilacja i powłoki ochronne konstrukcji betonowej wraz z podporami.

WIĘCEJ

EC2-BB
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne , prace porządkowe – budowa bloku BC-50 w Elektrociepłowni EC2 w Bielsku – Białej (1995 – 1997).

Zamawiający: Megadex

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji nowego bloku (kotłownia, maszynownia, budynek urządzeń elektrycznych, SUW, chłodnie, zbiorniki wody, odpopielanie, elektrofiltry, estakady itp), prace porządkowe, oznakowania.

WIĘCEJ

Cieszyn
Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi fermentacyjnych piwa wraz z remontem całego pomieszczenia – Browar Cieszyn (2006).

Zamawiający: Browar Żywiec SA.

Zakres prac:
Usunięcie zniszczonych tynków i fragmentów ścian, uzupełnienie ubytków, tynkowanie, wykładziny z płytek ceramicznych, zabezpieczenie antykorozyjne kadzi fermentacyjnych.

WIĘCEJ