Kontrakty – Beton

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

Wisla
Renowacja betonowej konstrukcji kanału przelewowego – zapora wodna Wisła – Czarne / Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (2006).

Zamawiający: Otik sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne, piaskowanie na mokro, naprawa pęknięć i ubytków, szpachlowanie, malowanie, elastyczne wypełnienie dylatacji.

WIĘCEJ

Maczki
Renowacja 16 zbiorników filtracyjnych i inne prace budowlane – Stacja Uzdatniania Wody Sosnowiec – Maczki / Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (2005 – 2006).

Zamawiający: Melbud Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne i piaskowanie na mokro powierzchni betonowych, naprawa rys i pęknięć, reprofilacja, powłoki epoksydowe (kontakt z wodą pitną), tynkowanie, antykorozja rurociągów.

WIĘCEJ

Fenice
Renowacja betonowej konstrukcji chłodni wentylatorowej – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (2007).

Zamawiający: Fenice Poland Sp. z o.o.

Zakres prac:
Ekspertyza budowlana, dobór technologii naprawy, czyszczenie hydrodynamiczne całości konstrukcji, naprawa rys i peknięć, reprofilacja, ochronne powłoki epoksydowe, antykorozja elementów metalowych.

WIĘCEJ

Kety
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, reprofilacja konstrukcji betonowej – most drogowy L = 200 m w Kętach – Podlesiu (2007).

Zamawiający: Mostbud sp. z o.o.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej płyty drogowej, czyszczenie, reprofilacja i powłoki ochronne konstrukcji betonowej wraz z podporami.

WIĘCEJ