Kontrakty – Czyszczenie

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

Eemshaven
Naprawa powłok antykorozyjnych 2 kotłów gazowych 400 MW – Nuon Magnum Project Eemshaven / Holandia (2013).

Zamawiający: Cortech (Austria)
Gen. Wykonawca: Mitsubishi

Zakres prac:
Oczyszczenie powierzchni z soli morskiej i zanieczyszczeń po budowie, uzupełnienie podkładu, malowanie nawierzchniowe – kotły B20 i B30 (po ok. 50%).

WIĘCEJ

Wisla
Renowacja betonowej konstrukcji kanału przelewowego – zapora wodna Wisła – Czarne / Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (2006).

Zamawiający: Otik sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne, piaskowanie na mokro, naprawa pęknięć i ubytków, szpachlowanie, malowanie, elastyczne wypełnienie dylatacji.

WIĘCEJ

Maczki
Renowacja 16 zbiorników filtracyjnych i inne prace budowlane – Stacja Uzdatniania Wody Sosnowiec – Maczki / Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (2005 – 2006).

Zamawiający: Melbud Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne i piaskowanie na mokro powierzchni betonowych, naprawa rys i pęknięć, reprofilacja, powłoki epoksydowe (kontakt z wodą pitną), tynkowanie, antykorozja rurociągów.

WIĘCEJ

Fenice
Renowacja betonowej konstrukcji chłodni wentylatorowej – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (2007).

Zamawiający: Fenice Poland Sp. z o.o.

Zakres prac:
Ekspertyza budowlana, dobór technologii naprawy, czyszczenie hydrodynamiczne całości konstrukcji, naprawa rys i peknięć, reprofilacja, ochronne powłoki epoksydowe, antykorozja elementów metalowych.

WIĘCEJ

Lódz
Powłoka chemoodporna wewnętrznej powierzchni przewodu spalin w kominie H = 250 m – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni EC4 Łódź (2003).

Zamawiający: Karrena Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne przewodu kominowego i kanału spalin (po 20 latach eksploatacji), badanie powierzchni, wykonanie powłoki chemoodpornej.

WIĘCEJ

Kety
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, reprofilacja konstrukcji betonowej – most drogowy L = 200 m w Kętach – Podlesiu (2007).

Zamawiający: Mostbud sp. z o.o.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej płyty drogowej, czyszczenie, reprofilacja i powłoki ochronne konstrukcji betonowej wraz z podporami.

WIĘCEJ