Kontrakty – Prace porządkowe

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

EC1-BB
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe – budowa bloku nr 5 w Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej (2012 – 2013).

Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska, Polimex – Mostostal S.A., Mostostal Kraków.

Zakres prac:
Prace antykorozyjne – warsztatowe i na budowie, przygotowanie bloku do odbioru końcowego (roboty porządkowe, oznakowania itp.)

WIĘCEJ

Belchatów
Kompleksowe prace antykorozyjne, porządkowe oraz doradztwo i badania – budowa bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów (2010 – 2013).

Zamawiający: Alstom, Rafako, Polimex – Mostostal S.A., Remak.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji, badania powłok malarskich i gumowych (absorbery), posadzki przeciwpoślizgowe, prace porządkowe, doradztwo techniczne itd.

WIĘCEJ

Konin
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne i prace porządkowe – budowa bloku energetycznego z kotłem fluidalnym K9 w Elektrowni Konin (2012).

Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń, rurociągów, oznakowania, prace porządkowe.

WIĘCEJ

Neurath
Zabezpieczenie antykorozyjne, odkurzanie i mycie konstrukcji stalowej wybranych obszarów bloku G – Elektrownia Neurath / Niemcy (2011).

Zamawiający: Konsorcjum Alstom/Hitachi.

Zakres prac:
Odkurzanie i mycie konstrukcji, płaszcza termoizolacji, urządzeń, naprawa powłoki antykorozyjnej stalowej konstrukcji nośnej budynku.

WIĘCEJ

Rybnik
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe, powłoki chemoodporne betonu – Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik (2007 – 2009).

Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A., AE&E (Austria).

Zakres prac:
Dobór systemów malarskich, nadzór, ekspertyzy, antykorozja stali, posadzki i zaprawy chemoodporne, prace porządkowe, oznakowania itd.

WIĘCEJ

Tychy
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne, prace porządkowe – budowa bloku BC-35 w Elektrociepłowni Tychy (1998 – 2000).

Zamawiający: Elektrim – Megadex, Fortum, Kvaerner, Energomontaż Zachód Opole.

Zakres prac:
Antykorozja konstrukcji stalowych, urządzeń, instalacji, prace porządkowe, oznakowania.

WIĘCEJ

Laziska
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne, prace porządkowe – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Łaziska (1998 – 2000).

Zamawiający: Elektrim – Megadex.

Zakres prac:
Antykorozja konstrukcji stalowych, zbiorników, urządzeń, instalacji, prace porządkowe, czyszczenie blach elewacyjnych i kanałów spalin.

WIĘCEJ

EC2-BB
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne , prace porządkowe – budowa bloku BC-50 w Elektrociepłowni EC2 w Bielsku – Białej (1995 – 1997).

Zamawiający: Megadex

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji nowego bloku (kotłownia, maszynownia, budynek urządzeń elektrycznych, SUW, chłodnie, zbiorniki wody, odpopielanie, elektrofiltry, estakady itp), prace porządkowe, oznakowania.

WIĘCEJ