Kontrakty – Doradztwo

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

Orlen
Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem powłoki chemoodpornej wewnątrz komina H = 160 m / Orlen Płock, budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrociepłowni zakładowej (2014 – 2015).

Zamawiający: Uniserv – Piecbud S.A.

Zakres prac:
Doradztwo techniczne w zakresie doboru powłoki chemoodpornej i technologii wykonania, nadzór nad realizacją prac w wytwórni konstrukcji stalowych oraz na budowie.

WIĘCEJ

Belchatów
Kompleksowe prace antykorozyjne, porządkowe oraz doradztwo i badania – budowa bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów (2010 – 2013).

Zamawiający: Alstom, Rafako, Polimex – Mostostal S.A., Remak.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji, badania powłok malarskich i gumowych (absorbery), posadzki przeciwpoślizgowe, prace porządkowe, doradztwo techniczne itd.

WIĘCEJ

Rybnik
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe, powłoki chemoodporne betonu – Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik (2007 – 2009).

Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A., AE&E (Austria).

Zakres prac:
Dobór systemów malarskich, nadzór, ekspertyzy, antykorozja stali, posadzki i zaprawy chemoodporne, prace porządkowe, oznakowania itd.

WIĘCEJ

Fenice
Renowacja betonowej konstrukcji chłodni wentylatorowej – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (2007).

Zamawiający: Fenice Poland Sp. z o.o.

Zakres prac:
Ekspertyza budowlana, dobór technologii naprawy, czyszczenie hydrodynamiczne całości konstrukcji, naprawa rys i peknięć, reprofilacja, ochronne powłoki epoksydowe, antykorozja elementów metalowych.

WIĘCEJ

Lódz
Powłoka chemoodporna wewnętrznej powierzchni przewodu spalin w kominie H = 250 m – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni EC4 Łódź (2003).

Zamawiający: Karrena Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne przewodu kominowego i kanału spalin (po 20 latach eksploatacji), badanie powierzchni, wykonanie powłoki chemoodpornej.

WIĘCEJ