Kontrakty – Inne

WSZYSTKIE ANTYKOROZJA BETON CZYSZCZENIE PRACE PORZĄDKOWE DORADZTWO ENERGETYKA INNE

Belchatów
Kompleksowe prace antykorozyjne, porządkowe oraz doradztwo i badania – budowa bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów (2010 – 2013).

Zamawiający: Alstom, Rafako, Polimex – Mostostal S.A., Remak.

Zakres prac:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji, badania powłok malarskich i gumowych (absorbery), posadzki przeciwpoślizgowe, prace porządkowe, doradztwo techniczne itd.

WIĘCEJ

Maczki
Renowacja 16 zbiorników filtracyjnych i inne prace budowlane – Stacja Uzdatniania Wody Sosnowiec – Maczki / Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (2005 – 2006).

Zamawiający: Melbud Sp. z o.o.

Zakres prac:
Czyszczenie hydrodynamiczne i piaskowanie na mokro powierzchni betonowych, naprawa rys i pęknięć, reprofilacja, powłoki epoksydowe (kontakt z wodą pitną), tynkowanie, antykorozja rurociągów.

WIĘCEJ

Koksownia
Zabezpieczenia antykorozyjne, ogniochronne, posadzki epoksydowe, powłoki trudnościeralne – bateria koksownicza nr 5 w Koksowni Przyjaźń (2006 – 2007).

Zamawiający: Polimex – Mostostal S.A., Plastbud.

Zakres prac: Antykorozja konstrukcji stalowych, rurociągów, blach lekkiej obudowy, zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji pomostu środkowego, posadzki epoksydowe, powłoka trudno ścieralna w bunkrach zasypowych koksu.

WIĘCEJ

Cieszyn
Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi fermentacyjnych piwa wraz z remontem całego pomieszczenia – Browar Cieszyn (2006).

Zamawiający: Browar Żywiec SA.

Zakres prac:
Usunięcie zniszczonych tynków i fragmentów ścian, uzupełnienie ubytków, tynkowanie, wykładziny z płytek ceramicznych, zabezpieczenie antykorozyjne kadzi fermentacyjnych.

WIĘCEJ

Zywiec
Remont piwnic, przygotowanie eksponatów dla Muzeum Browarnictwa – Browar Żywiec (2005 – 2006).

Zamawiający: Browar Żywiec SA.

Zakres prac:
Usunięcie starych tynków, likwidacja przecieków i zawilgoceń, uzupełnienie murów ceglanych i piaskowcowych, czyszczenie i konserwacja elementów starych urządzeń browarniczych.

WIĘCEJ