EC1 Bielsko-Biała – blok nr 5

EC1 Bielsko-Biała - blok nr 5Przedmiot kontraktu:
Kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe podczas budowy nowego bloku z kotłem fluidalnym i akumulatorem ciepła.


Zamawiający: Foster Wheeler Energia Polska, Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Kraków
Realizacja: 2012 – 2013


Zakres prac:
- Prace antykorozyjne – warsztatowe na terenie zaplecza ZUT Trocki (rurociągi, kanały spalin, zbiornik wody surowej)
- Zabezpieczenia antykorozyjne po montażu: kanały, zbiorniki, rurociagi na maszynowni, konstrukcja nośna, rurociągi i urządzenia kotłowni
- Powłoki antystatyczne w zbiornikach oleju - Prace porządkowe – kotłownia, odpopielanie, czyszczenie komory paleniskowej kotła
- Wykonanie oznakowań wciągników i BHP


Inne podobne prace:
- Bloki ciepłownicze i energetyczne – kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe: EC2 Bielsko-Biała, EC Tychy, Elcho Chorzów, EC Częstochowa, Elektrownia Konin, Elektrownia Bełchatów.

GaleriaStanowisko przygotowania farb
Malowanie konstrukcji kotłowni – poziom +35 mMalowanie konstrukcji kotłowniPrace porządkowe
Przygotowanie sprzętu do odkurzaniaPrace porządkowe
Odkurzanie kanału spalinPrzygotowanie powierzchni do przemalowania
Czyszczenie konstrukcji podestów – kotłownia
Renowacja powłok malarskich wymaga demontażu i ponownego montażu krat podestowychPrzygotowanie powierzchni do przemalowania
Konstrukcja podestów – częściowo oczyszczona, częściowo już przemalowanaMalowanie rurociągów – maszynownia
Rejon kolektora odwodnieńPomiar warunków klimatycznych
Podczas prac przez cały czas monitorowano temperaturę i wilgotność otoczeniaPrzenośniki węgla po renowacjiOdbiór prac
Inspekcja z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Klienta (Tauron)