IMOS – Elektrownia Rybnik

IMOS - Elektrownia RybnikPrzedmiot kontraktu:
Budowa nowej Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin – kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe, zabezpieczenia powierzchni betonowych, doradztwo i nadzór w zakresie powłok ochronnych


Zamawiający: : Polimex – Mostostal S.A., Austrian Energy & Environment GmbH, Revan
Realizacja: 2007 – 2008, nadzór, badania i doradztwo w okresie gwarancyjnym


Zakres prac:
- Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych – konstrukcji budynków, estakad, zbiorników, rurociągów i urządzeń
- Prace porządkowe – przygotowanie obiektów IMOS do odbioru końcowego
- Oznakowania wciągników i BHP (w tym oznakowania ciągów komunikacyjnych, nośności stropów, stref niebezpiecznych itp.)
- Pokrycia chemoodporne powierzchni betonowych – zbiornik ścieków, kanały ścieków, posadzka w magazynie gipsu
- Posadzki epoksydowe i poliuretanowe
- Doradztwo techniczne – powłoka chemoodporna stalowych przewodów komina H=120 m
- Kontrola powłok antykorozyjnych wykonanych w wytwórniach konstrukcji stalowych, powłok gumowych oraz dysz w absorberach


Inne podobne prace:
- Bloki ciepłownicze i energetyczne – kompleksowe prace antykorozyjne i porządkowe: EC1 i EC2 Bielsko-Biała, EC Tychy, EC Częstochowa, Elektrownia Konin, Elektrownia Bełchatów
- Instalacje odsiarczania spalin – Elektrownia Łaziska, Elektrownia EC4 Łódź

GaleriaKonstrukcja nośna kanałów spalin
Malowanie nawierzchniowe powierzchni styków przed montażemBudynek technologiczny w trakcie montażu
Konstrukcja nośna budynku była w całości przemalowywana po zakończeniu montażu i prac instalacyjnychAbsorber po zakończeniu montażu
Widoczne wykonane przez nas zaprawki w miejscach uszkodzeń, następnie wykonano dodatkową warstwę powłoki malarskiejZbiornik zrzutów awaryjnych
Widoczne zaprawki w miejscach spoin i uszkodzeń montażowych, następnie wykonano warstwę nawierzchniowąZbiornik ścieków – przygotowanie powierzchni
Piaskowanie w osłonie wodnej w celu usunięcia mleczka cementowego i nadania powierzchni chropowatościZbiornik ścieków – przygotowanie powierzchni
Czyszczenie hydrodynamiczne po piaskowaniu w celu usunięcia resztek pyłu i usuwanie nadmiaru wody przed nałożeniem zaprawy chemoodpornejZbiornik ścieków – nakładanie zaprawy chemoodpornejKontrola powłoki gumowej w absorberze
Pracownik wykonujący próbe elektroiskrową w celu wykrycia nieszczelności powłoki
W ramach kontroli sprawdzano również drożność i ustawienie dyszOznakowania na posadzce
Oznakowania klap kanału ścieków, nośności podłoża oraz granicy ciągu komunikacyjnego
Zastosowano trudno ścieralną cienkowarstwową powłokę z żywicy poliuretanowejPosadzka w budynku technologicznym
Cienkowarstwowa posadzka poliuretanowa na poziomie 0,00 m budynku technologicznego po 2 latach użytkowaniaNaprawa powłoki chemoodpornej w kominie
Oględziny mikroskopowe oczyszczonej powierzchni w miejscu wystąpienia wad powłoki chemoodpornej (nadzór w okresie gwarancyjnym)Kontrola powłoki chemoodpornej w kominie IMOS