Zapora wodna Wisła-Czarne

Zapora wodna Wisła-CzarnePrzedmiot kontraktu:
Renowacja betonowej konstrukcji kanału przelewowego zapory wodnej Wisła-Czarne


Zamawiający: : Otik sp. z o.o.
Klient: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe
Realizacja: 2006-2007


Zakres prac:
- Usunięcie zniszczonych fragmentów podłoża betonowego i całości starych powłok malarskich (skucie, czyszczenie hydrodynamiczne pod ciśnieniem 500 bar, piaskowanie na mokro)
- Naprawa rys i pęknięć
- Reprofilacja podłoża
- Szpachlowanie i malowanie
- Elastyczne uszczelnienia dylatacji
- Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad i innych elementów metalowych


Inne podobne prace:
- Stacje uzdatniania wody: Sosnowiec – Maczki, Bibiela
- Zbiorniki betonowe: Elektrownia Rybnik, Koksownia Przyjaźń, Teksid Bielsko-Biała, Fiat Auto Poland
- Chłodnie wentylatorowe: Fiat Auto Poland, Zakłady Tłuszczowe w Bielsku-Białej

GaleriaKanał przelewowy przed renowacją
Część dolnaKanał przelewowy po renowacji
Część dolnaSchody w górnej części kanału
Stan przed renowacjąGórna część kanału przelewowego
Stan po renowacjiPiaskowanie na mokro
Usuwanie starych powłok malarskich i osłabionych fragmentów podłoża ze ściany kanałuSzpachlowanie
Nakładanie warstwy zaprawy reprofilacyjnej po naprawie pęknięć i ubytkówKanał w trakcie czyszczenia hydrodynamicznego
Widoczny agregat Falch T5H (500 bar)Ściana kanału po reprofilacjiGórna część kanału przelewowego
Stan po 9 miesiącach od zakończenia remontuDolny odcinek kanału przelewowego